" "

ข้อกำหนดและเงื่อนไข off-side.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การใช้งานเว็บไซต์ off-side.com ถือว่าผู้ใช้งานยินยอมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ควรหยุดใช้งานและออกจากเว็บไซต์ทันที

1.ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ off-side.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุถึงวิธีการเก็บรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์ 

2.การตรวจสอบอายุ off-side.com ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เหมาะสมตามกฎหมายและมาตรฐาน เว็บไซต์ off-side.com จะใช้วิธีการประเมินอายุที่เหมาะสม เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับอายุหรือวันเดือนปีเกิด เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุอายุของตนเอง และจะต้องมีอายุ18-21ปีขึ้นไป ถึงจะเข้าใช้บริการได้

3.ข้อกำหนดการใช้งาน เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ off-side.com เช่น ข้อมูลทั้งหมด ภาพถ่าย และเนื้อหาอื่น ๆ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์และผู้ร่วมแบ่งปัน การทำซ้ำ การแก้ไข หรือการนำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

4.การยอมรับความเสี่ยง เว็บไซต์ off-side.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานอย่างถูกต้องและรองรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

5.การจำกัดความรับผิดชอบ off-side.com พยายามให้บริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์นี้อาจเกิดความไม่เสถียรหรือขัดข้องในบางกรณี เช่น การสูญเสียข้อมูล การต่อสู้กับไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความผิดพลาดในระบบ เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว

qrlineball